Obrazy na zeď Moderní obrazy na zeď.
E-shop s obrazy. Moderní obrazy na zeď vícedílné.
Nákupní košík Nákupní košík
0 Kč
Přeprava obrazů Poštovné jen
85 Kč / obj.!
Úvo - Obrazy na zeď O našich obrazech Doprava a platby Vrácení a reklamace Obchodní podmínky Kontakty

Vrácení obrazů, změny, odstoupení:


Ihned po objednání: Obrazy zadáváme po vašem objednání do výroby někdy ihned, nejdéle obvykle do 24 hodin. Pokud obraz ve výrobě ještě není, můžeme vaši objednávku bez dodatečných poplatků stornovat nebo nebo změnit. Jestli je vaše objednávka již zadána ve výrobě zjistíte na tel: 775 540 115 nebo e-mailu info@obraznazed.cz.

Před dodáním během výroby: Pokud je obraz již ve výrobě, nelze objednávku jednoduše změnit ani zrušit. Pokud se rozhodnete pro jiný motiv obrazu, ale ve stejném provední (stejné rozměry a počet dílů), lze to provést, ale za tuto změnu účtujeme poplatek navíc 40 % z ceny obrazu, která vám bude připočtena k vaší objednávce.

Po dodání: Do 14 dnů od doručení obrazu máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Podrobné info níže.


Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení:


Kompletní informace při odstoupení od kupní smlouvy naleznete v našich obchodních podmínkách. Zde uvádíme rychlé informace a postup:

Kupující v našem internetovém obchodě má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu DO 14 DNŮ OD DORUČENÍ ZBOŽÍ:

 1. Zašlete odstoupení od kupní smlouvy pozemní poštou na naši kamennou adresu (viz kontakty) nebo elektronicky na naši e-mailovou adresu info@obraznazed.cz. Nezapomeňte uvést: Vaše jméno, kontaktní údaje, číslo faktury/objednávky, číslo vašeho účtu pro vrácení peněz.
 2. Po oznámení o odstoupení doručte zboží na naši adresu (viz kontakty). Způsob doručení je na vás, tj. můžete zvolit přepravní službu, vlastní dopravu apod. Mějte ale prosím na paměti, že:
  • náklady spojené s doručením zboží na naši adresu při odstoupení od smlouvy vaším rozhodnutím hradíte vy,
  • zboží je pro přepravu nutné pečlivě zabalit (v případě zaslání poškozeného zboží vám nevrátíme plnou cenu; pokud je zboží poškozeno, využijte možnost reklamace),
  • zásilky neposílejte na dobírku (peníze vám vrátíme bankovním převodem).
  • Ve lhůtě 10 dnů od přijetí zboží boží přezkoumáme, zda není poškozeno či opotřebeno.
  • Pokud bude vše v pořádku, peníze vám vrátíme nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání a to bezhotovostně na váš účet (po dohodě také v hotovosti, pokud zboží doručíte osobně)
Kompletní informace naleznete v našich obchodních podmínkách.
Reklamace


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace - rychlý postup:

 • Pokud k vám zboží doručuje přepravce, zkontrolujte při převzetí neporušenost obalu! Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči.
 • Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte prosím přepravce do 3 pracovních dní. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.
 • Pokud není poškození zboží zjevně způsobeno přepravcem (není porušen, poškozen či jinak narušen obal), je nutné k posouzení reklamace zboží doručit na naši adresu (viz kontakty) spolu s popisem závad, kontaktními údaji a fakturou za dané zboží.
 • Po doručení zboží na naši adresu posoudíme závady reklamovaného zboží. Dle podmínek bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamovaného zboží.
 • V případě oprávněné reklamace se vámi dohodneme na dalším postupu, tj. vrácení peněz za zboží, výměna, oprava, sleva atd. Nezbytně nutné náklady, které byly spojeny s doručením zboží na naši adresu k uplatnění reklamace, vám uhradíme. V případě neuznané reklamace hradí veškeré náklady spojené s transportem zboží zákazník.

Reklamace - podrobné informace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Markéta Fučíková, Borová 1518, 250 82, Úvaly nebo na info@obraznazed.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit fakturu nebo záruční list.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit nejlépe do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.
Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

Nepřihlášený

Zákazník
Jméno:
Heslo:

VÁŠ KOŠÍK

Zobrazit košík
Košík je prázdný.

Celkem s DPH: 0 Kč


Kvalitní obrazy
OBRAZ NA ZEĎ.CZ

4200Široký výběr motivů obrazů
motivů
50Široký výběr rozměrů obrazů
rozměrů
10. rokem na trhu s obrazy
rokem na trhu

MOŽNOSTI PLATBY
Bankovní účet (Fio)
Hotově při odběru
Kartou on-line
Kartou u řidiče
GoPay metody
  

DOPRAVA A PLATBY >

STAV OBJEDNÁVKY
Sledujte stav
objednávky on-line!
  Sledování objednávky

SLEDOVÁNÍ OBJEDNÁVKY >

Obraz Souhvězdí 150x100 cmAbstraktní obraz andělská pomoc 100x45 cm (AKCE)Okno v ranním lese 120x80 cm
Úvodní stránka    O našich obrazech    Doprava a platby    Vrácení a reklamace    Obchodní podmínky    Kontakty
Všechny ceny včetně DPH. Naše další e-shopy: Ratanový nábytek, Ratanová křesla - papasany, Nářadí a dílna, DJ na svatbu
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Všechna práva vyhrazena, jakékoliv kopírování textů či obrázků bez souhlasu zakázáno. Obraznazed.cz 2018